Середа, 07.12.2022, 08:19
Вільнянська
районна державна адміністрація
Запорізької області

Головна | Актуально
Фотогалерея
Посилання
ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду з питань сприяння діяльності громадських організацій ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС


1. Консультативна рада з питань сприяння діяльності громадських організацій ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (далі – Консультативна рада) є постійно діючим, консультативно-дорадчим органом при голові районної державної адміністрації.
2. Персональний склад Консультативної ради затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.
3. У своїй діяльності Консультативна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.
4. Засідання Консультативної ради проводяться за потребою, але не рідше ніж раз на півроку.
5. Засідання Консультативної ради є правочинним за умови присутності більшості від загального складу її членів. Рішення на засіданні приймаються більшістю голосів від присутніх членів Консультативної ради. Рішення Консультативної ради, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для розгляду районною державною адміністрацією.

6. Завдання Консультативної ради:
6.1 сприяння у виконанні Конституції України, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», інших нормативно-правових актів, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень районної ради, які стосуються захисту прав та інтересів ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
6.2 здійснення аналізу стану соціально-правової захищеності ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сприяння реалізації державної політики у сфері їх соціального захисту;
6.3 підготовка та внесення пропозицій щодо розробки районних програм соціального захисту ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
6.4 участь у патріотичному вихованні молоді на кращих бойових і трудових досягненнях старшого покоління, формування у юнаків та дівчат національної гідності, готовності до виконання громадського і конституційного обов’язку захисту Вітчизни;
6.5 сприяння навчальним закладам у підготовці допризовної молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
6.6 здійснення заходів щодо увічнення пам’яті загиблих під час бойових дій.

7. Функції Консультативної ради:
7.1 бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення системи соціального захисту ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС, аналізує стан державної політики в районі у цій сфері;
7.2 готує пропозиції до районних програм соціального захисту ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
7.3 сприяє у виконанні законодавства України стосовно соціального захисту ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС;
7.4 здійснює в межах своїх повноважень контроль за виконанням заходів щодо реалізації соціальної політики стосовно ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС, надання їм пільг відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
7.5 сприяє роботі громадських організацій, благодійних фондів,  спрямованій на соціальний захист ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС;
7.6 проводить серед ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо сутності та основних принципів державної соціальної політики стосовно цих категорій населення.

8. Повноваження Консультативної ради:
8.1 запитує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, що стосується соціального захисту ветеранів Афганістану, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС та членів їх сімей;
8.2 залучає до участі у розробці пропозицій до районних програм з питань соціального захисту ветеранів Афганістану, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації за згодою їх керівників.

9. Функції організаційно-технічного забезпечення роботи Консультативної ради покладаються на сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації.


Вільнянська районна державна адміністрація © 2022

70002, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, 12
тел./факс (06143)4-13-73
e-mail: gosvln@zp.ukrtel.net