Середа, 07.12.2022, 08:44
Вільнянська
районна державна адміністрація
Запорізької області

Головна | Актуально
Фотогалерея
Посилання
Культура та духовність

Релігії та релігійні організації
Райдержадміністрація контролює діяльність зареєстрованих релігійних громад, що діють на території району, тісно співпрацює з релігійними громадами, вирішуються всі питання з якими представники громад зверталися до райдержадміністрації. Становище в релігійних організаціях стабільне і різких протиріч між представниками релігійних конфесій не спостерігається. Діяльність релігійних общин в районі контролюється органами місцевого самоврядування. Засоби масової інформації широко висвітлюють діяльність районних релігійних організацій.
Райдержадміністрація продовжує свою роботу по підтримці та розвитку традицій, звичаїв, відношення щодо діяльності в районі нетрадиційних та новітніх релігійних формувань, що не суперечить чинному законодавству.
У Вільнянському районі зареєстровано 26 релігійних організацій, при них діють недільна школа та біблійні курси. Найбільш поширені за кількістю релігійних громад, прихильників, традицією православні угрупування, серед яких переважну більшість складають організації Української православної церкви /УПЦ/. Прихильників Української православної церкви Київського патріархату /УПЦ КП/ значно менше. Після православ’я, найбільш поширені протестантські угрупування, провідну роль серед яких відіграють традиційні для району об’єднання Євангельських християн баптистів /ЄХБ/.

Культурна спадщина
Відділ культури і туризму є структурним підрозділом районної державної адміністрації.
Основні функції відділу:
- здійснює заходи  щодо забезпечення  умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтв, самодіяльної творчості, осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;
- здійснює   в  межах повноважень,   визначених   законодавством, державне  регулювання   концертної, виставкової,  гастрольної,  фестивальної діяльності, сприяє захисту інтелектуальної власності;:
- здійснює у межах своїх повноважень заохочення благодійної діяльності, спрямованої на розвиток культури і мистецтв; сприяє діяльності творчих спілок, а також молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, що функціонують у сфері культури;
- організовує проведення районних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок-продажів та інших заходів;
- визначає перспективи, напрями розвитку та змісту освіти у сфері культури і мистецтва;
- у межах повноважень здійснює державне управління музеями, бере участь у формуванні Музейного фонду України, контроль за станом обліку, збереження, використання та переміщення державної частини цього фонду, що належить до сфери його управління;
- здійснює методичне керівництво та координацію роботи бібліотек;
- готує пропозиції щодо державної підтримки суб'єктів кінематографії.
У галузі туризму і курортів:
- забезпечує у межах своєї  компетенції додержання вимог законодавства про туризм і курорти на території району;
- здійснює комплексний аналіз і прогнозування розвитку галузей туризму і курортів в районі;
- сприяє дитячому та молодіжному туризму;
- сприяє туристичній діяльності у регіоні і створенню сучасної туристичної інфраструктури;
- створює умови для розвитку ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг;
- видає дозволи на право здійснення туристичного супроводу;
- бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, презентацій, виставок-ярмарок, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, сприяє в межах своєї компетенції формуванню позитивному туристичному іміджу України за кордоном;
- координує роботу зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб,  пов'язану зі створенням матеріально-технічної бази для надання послуг з тимчасового розміщення, харчування та транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів:
 сприяє залученню інвестицій для розвитку туристичної та курортної галузі;
Основними завданнями є:
- реалізація державної політики в сфері культури і мистецтв, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, галузях туризму і курортів, участь у проведенні державної мовної політики;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільний розвиток культурно-мистецьких процесів, доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності;
здійснення державного управління в сфері охорони культурної спадщини, музейної  та бібліотечної справи, кінематографії, туризму та курортів, крім санаторно-курортних закладів;
- створення умов для задоволення національно-культурних потреб громадян України та  українців, які проживають за її межами, збереження та популяризації культурних надбань Українського народу на території району;
- сприяння захисту прав і законних інтересів суб'єктів діяльності в сфері культури і галузі туризму, їх професійних асоціацій, творчих працівників і творчих спілок;
- створення умов, які б сприяли  збільшенню потоку до району іноземних туристів;
- координація діяльності органів виконавчої влади з питань проведення державної політики в сферах культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної та бібліотечної справи, галузях туризму і курортів.
Вільнянським краєзнавчим музеєм здійснюється контроль за виконанням Закону України "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно – правових актів про охорону культурної спадщини. Подаються пропозиції центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Забезпечується юридичним та фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Визначаються межі територій пам’яток місцевого значення, їхніх зон охорони. Проводиться організація розроблення та погодження відповідних програм охорони культурної спадщини. Науковими співробітниками Вільнянського краєзнавчого музею спільно зі спеціалістами обласної інспекції по охороні пам’ятників історії і культури проведено часткове звірення карт розташування пам’яток археології з районного відділу земельних ресурсів. Робота в цьому напрямку буде проводитися і надалі.
Проводяться огляди пам’яток на території району, за результатами яких складається перелік пам’яток, потребуючих ремонту.
Проводиться певна робота по охороні пам’яток археології. Погоджуються земельні відводи, ведеться їх реєстрація, при розподілі земель враховуються землі історико-культурного призначення, укладаються охоронні договори та пам’ятки. Постійно проводиться робота по пошуку нових експонатів для музею, створення нових експозицій.                                                                                                                                                   

Вільнянська районна державна адміністрація © 2022

70002, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, 12
тел./факс (06143)4-13-73
e-mail: gosvln@zp.ukrtel.net