П`ятниця, 27.01.2023, 14:16
Вільнянська
районна державна адміністрація
Запорізької області

Головна | Актуально
Фотогалерея
Посилання
ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької області

№ з/п
Назва категорії публічної інформації або документів
Відповідальний структурний підрозділ за облік та оприлюднення публічної інформації
Періодичність оприлюднення

1.
Інформація про місце знаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів, адресу та електронної пошти райдержадміністрації
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних документів
2.
Перелік
розпоряджень голови Вільнянської райдержадміністрації (крім тих, що стосуються кадрових, внутрішніх та організаційних питань)
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітнім
3.
Перелік вхідних документів райдержадміністрації, що містять публічну інформацію
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітнім
4.
Перелік вихідних документів райдержадміністрації, що містять публічну інформацію
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітнім
5.
Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації: Конституція України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації України»
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня офіційного отримання райдержадміністрацією відповідних змін до чинного законодавства України
6.
Регламент Вільнянської
райдержадміністрації
Організаційний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня внесення змін до Регламенту райдержадміністрації
7.
Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності райдержадміністрації: розпорядження про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації включно зі схемою організаційної структури райдержадміністрації (додаток 1 до розподілу обов’язків)
Організаційний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних документів

8.
Інформація про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання: затверджені параметри районного бюджету та програми державного бюджету за КПКВ 7781010 на відповідний рік, звіти про виконання районного бюджету та програми державного бюджету за КПКВ 7781010 у відповідному році
Фінансове управління райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження відповідних документів
9.
Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються райдержадміністрацією, форми і зразки документів, розташування місць, де вони надаються, правила їх заповнення
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних документів
10.
Проекти регуляторних актів райдержадміністрації разом із відповідним аналізом регуляторного впливу
Структурні підрозділи райдержадміністрації, що вносять проект регуляторного акта
Відповідно до вимог
ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», але не пізніше ніж 20 робочих днів до прийняття акта
11.
Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрацією (громадська рада при райдержадміністрації, узагальнена інформація про профільні координаційні ради)
Організаційний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних документів
12.
Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації
Організаційний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження плану проведення та порядку денного відповідного засідання
13.
Плани роботи та порядок денний засідань Громадської ради при Вільнянській райдержадміністрації
Організаційний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження плану проведення та порядку денного відповідного засідання
14.
Плани проведення та порядок денний засідань профільних дорадчих органів при голові райдержадміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження планів та порядків денних відповідних дорадчих органів
15.
Правила внутрішнього трудового розпорядку та розпорядок роботи райдержадміністрації
Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до документа
16.
Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом райдержадміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад
Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оголошення відповідного конкурсу
17.
Вакансії, порядок та умови проходження оголошених структурними підрозділами райдержадміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оголошення відповідного конкурсу
18.
Графіки особистих прийомів громадян та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, графіки проведення прямих «гарячих» телефонних ліній
Загальний відділ апарату райдержадміністраціїНевідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до документа
19.
Довідник робочих телефонів (номери службових телефонів та кабінетів) керівництва та посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення довідника
20.
Витяги з положень про структурний підрозділ райдержадміністрації в частині функцій, повноважень та організаційної структури структурного підрозділу
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до положення про структурний підрозділ
21.
Витяги з положень про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації в частині функцій, повноважень та організаційної структури структурного підрозділу
Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до положення про структурний підрозділ
22.
Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Вільнянської райдержадміністрації
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до документа
23.
Зразки форм для подання запитів до Вільнянської держадміністрації запитів на отримання публічної інформації
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних форм
24.
Інформація про місця надання форм запитів та про спеціально відведені місця для роботи  запитувачів з документами чи їх копіями
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня зміни розташування відповідних місць
25.
Звіти про задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до апарату райдержадміністрації у відповідному періоді
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження звіту по апарату райдержадміністрації
26.
Порядок оскарження рішень райдержадміністрації, дій чи бездіяльності її посадових осіб
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня офіційного отримання райдержадміністрацією відповідних змін, внесених у чинне законодавство України
27.
Інформація про облік та оприлюднення публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до розпорядження

28.
Переліки
відомостей, що зберігаються у
Вільнянській райдержадміністрації
та містять службову і
конфіденційну інформацію
 (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)
Структурні підрозділи райдержадміністрації, що ініціюють оновлення або внесення змін до переліку

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до розпорядження
Вільнянська районна державна адміністрація © 2023

70002, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, 12
тел./факс (06143)4-13-73
e-mail: gosvln@zp.ukrtel.net