Середа, 07.12.2022, 08:16
Вільнянська
районна державна адміністрація
Запорізької області

Головна | Актуально
Фотогалерея
Посилання
 Фінанси та бюджет

Фінанси
На протязі 2012 року проводилася системна робота зі збитковими підприємствами.
За дев'ять  місяців 2012 року сума отриманого прибутку прибуткових підприємств за статистичними даними  становить 4330,3 тис.грн. Збитки збиткових підприємств склали 8726 тис.грн. Загальний фінансовий результат діяльності суб’єктів господарювання району за 9 місяців від"ємний і становить 4395,7  тис.грн.  
За  9 місяців 2012 року  45,5% підприємств району отримали прибутки  і   54,5% - збитки.
Основні причини збитковості підприємств:
- продовжується вимушена неповна зайнятість, приховане безробіття (режими неповного робочого тижня, робочого дня, відпустки з ініціативи адміністрації
- зростання закупівельних цін на матеріально-технічні ресурси, енер-гоносії, сировину;
- зниження попиту на продукцію,
- зменшення кредитування, що негативно позначилось на розвитку підприємств;
- проведення реконструкції технологічного обладнання;
- фізичне, технологічне та моральне зношення основних виробничих фондів, списання основних засобів, термін експлуатації яких понад 20 років, недостатні темпи техніко-технологічного оновлення, тощо.
          
Бюджет
За 2012 рік до загального фонду бюджету району надійшло 42613,4 тис.грн. власних надходжень, що становить 102,4% до затвердженого плану. Перевиконання склало 1000,8 тис.грн.
У порівнянні  з   2011  роком обсяг надходження  доходів до  загального фонду бюджету  району  зріс на 13,3 %, або на 4998,1  тис.грн. переважно за рахунок збільшення надходження податку на доходи фізичних осіб (2832,0 тис.грн.) та плати за землю (1641,3 тис.грн.).
План надходження власних доходів до спеціального фонду бюджету району (за мінусом коштів, що надходять на виконання окремих доручень та дарунків, отриманих бюджетними установами, які не плануються ) виконано на 143,1% до плану, який затверджено в обсязі 4559,5 тис. грн.. Також до бюджету надійшло інших джерел  власних надходжень  1546,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень доходів до спеціального фонду бюджету району збільшився на  11,4%, або на 823,5 тис. грн.
Доходи бюджету

У  2012 році до загального фонду бюджету  району  надійшло 158421,9 тис.грн.  доходів (разом з офіційними трансфертами ), що стано-вить 98,5 % до  плану  з  урахуванням  внесених змін.  У  порівнянні  з  2011 роком  обсяг  надходження  доходів  загального  фонду  зріс  на 20074,8 тис.грн. (14,5 %). На  протязі  року отримано 110674,6 тис.грн. дотацій та субвенцій з Державного бюджету.
До загального  фонду бюджету району (без урахування трансфертів) у 2012 році  надійшло 42613,4 тис.грн. власних доходів,  що  становить 102,4 % до обсягів, затверджених місцевими радами  на  рік  з  урахуванням  внесених  змін. У порівнянні  з  2011 роком  до  бюджету  району надійшло податків  та  зборів більше на 4998,1 тис.грн., або  на 13,3 %.
Прогноз  надходження  доходів  до  загального  фонду  бюджету  району, розрахований  Міністерством Фінансів України виконано на 107,8 % у тому  числі:
•    обсяг доходів, що враховуються при  визначенні  обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) – на 103,2 % перевиконання становить 1025,2 тис.грн. або 3,2 % та відбулося за рахунок росту податку на доходи фізичних осіб;
•    обсяг доходів, що не враховуються при  визначенні  обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) – на 127,4%. перевико-нання становить 2045,5 тис.грн. або 27,4 % та відбулося за рахунок збільшення надходжень по платі за землю.
Розрахунковий показник по  надходженню  доходів до спеціального фонду бюджету району (без урахування  обсягів  міжбюджетних  трансфертів),   розрахований  Міністерством Фінансів України виконано  на  96,3 % у тому  числі:
•    обсяг бюджету розвитку – на 97,3 % недоотримано 113,1 тис.грн., або 2,7 % за рахунок зменшення надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 43,0 % або 953,2 тис.грн. та відсутністю надходжень податку на нерухоме майно – сума запланована МФУ становить 155,9 тис.грн;
•    обсяг надходжень за джерелами – на 95,3 % недоотримано 199,1 тис.грн. або 4,7 % за рахунок зменшення власних надходжень бюджетних установ на 520,3 тис.грн. або 13,7 %.


Вільнянська районна державна адміністрація © 2022

70002, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, 12
тел./факс (06143)4-13-73
e-mail: gosvln@zp.ukrtel.net