Середа, 07.12.2022, 07:45
Вільнянська
районна державна адміністрація
Запорізької області

Головна | Актуально
Фотогалерея
Посилання
 План
заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"     
та здійснення антикорупційних дій у Вільнянському районі


1. Забезпечити ознайомлення під розпис із вимогами Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції":

1.1. працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

Серпень 2011року
Начальник відділу кадрової роботи апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

1.2. керівників підвідомчих підприємств, установ й організацій, які  одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

Серпень 2011року
Начальник відділу кадрової роботи апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

2. Організувати проведення семінарів, навчань з питань чинного законодавства щодо запобігання і протидії корупції для працівників райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та керівників підвідомчих підприємств, установ й організацій, які  одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

Серпень – грудень 2011 року
Керівник апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

3.    Забезпечити ознайомлення під розпис претендентів на посади державної служби райдержадміністрації з обмеженнями щодо прийняття на держслужбу та її проходженням, встановленими Законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції".

Щорічно протягом року
Начальник відділу кадрової роботи апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

4. Забезпечити ознайомлення під розпис претендентів на посади керівників підвідомчих підприємств, установ й організацій, які  одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів, з обмеженнями, встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Щорічно протягом року
Начальник відділу кадрової роботи апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

5. Внести відповідні зміни до порядків проведення конкурсних іспитів претендентів на посади державної служби районної державної адміністрації у зв’язку з втратою чинності Закону України "Про боротьбу з корупцією" та набранням чинності Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

До 30.10.2011
Начальник відділу кадрової роботи апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

6. Організовувати проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на посади державної служби райдержадміністрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Щорічно протягом року, починаючи з 01.01.2012Голова, перший заступник голови, керівник апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

7. Забезпечити подання державними службовцями всіх категорій районної державної адміністрації декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою,  встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

До 01 квітня щорічно, починаючи з 01.01.2012
Начальник відділу кадрової роботи апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

8. Вживати заходи щодо недопущення у районній державній адміністрації близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні або безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близькими їм особами.

Постійно     
Голова, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

9. Вживати заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями районної державної адміністрації обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України "Про державну службу" та розділом ІІ Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Постійно     
Голова, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

10. Оперативно вживати  заходи, спрямовані на урегулювання та недопущення виникнення конфліктів інтересів у разі їх виникнення у процесі здійснення посадових обов’язків державними службовцями райдержадміністрації.

Постійно      
Голова, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

11. Вживати заходи щодо недопущення отримання в районній державній адміністрації від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

Постійно      
Голова, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

12. Забезпечувати прозорість інформації у  райдержадміністрації відповідно до вимог, встановлених статтею 16 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Постійно      
Голова, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

13. Забезпечити оперативне реагування на факти вчинення корупційних правопорушень у райдержадміністрації й підвідомчих підприємствах, установах і організаціях, працівники яких  одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів, та інформування у триденний термін відповідних судів та громадськості про вжиті заходи з цього приводу.

Постійно (при наявності факту)
Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

14. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню державним службовцем корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції",  запровадити практику проведення службових розслідувань та за їх результатами забезпечити вжиття відповідних заходів щодо недопущення повторних правопорушень в райдержадміністрації.

У разі необхідності
Голова, керівник апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

15. У разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", забезпечити прийняття у триденний строк відповідного розпорядження (наказу) щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.
При необхідності здійснення процедури погодження звільнення державного службовця з посади з відповідним заступником голови обласної державної адміністрації та її відповідним структурним підрозділом, у триденний строк після надходження рішення суду видавати розпорядження про прийняте рішення щодо звільнення держслужбовця з посади.

Постійно (за наявності отриманого рішення суду)
Голова, керівник апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

16. Забезпечити інформування письмово у триденний строк суду, який стосовно державного службовця райдержадміністрації постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції й спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби про звільнення зазначеного державного службовця з посади у зв'язку з притягненням його до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Щорічно протягом року (за рішеннями судів, що надійшли)
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

17. Вживати заходи щодо недопущення прийняття на посади державної служби в райдержадміністрації осіб, притягнутих до відповідальності за корупційне правопорушення, стосовно яких судом прийнято рішення щодо заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності або інше, передбачене законом.

Щорічно протягом року
 Перший заступник голови, керівник апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

18. У разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення керівника підвідомчого(-ої) підприємства, установи й організації, працівники якого(-ої) одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів, до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", забезпечити прийняття у триденний строк відповідного рішення щодо звільнення із займаної посади такого керівника відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону в установленому порядку.

Постійно (за наявності отриманого рішення суду)
 Голова, керівник апарату, керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації

19. Щоквартально проводити моніторинг стану дотримання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" в райдержадміністрації та вживати відповідних заходів щодо упередження та профілактики скоєння корупційних дій державними службовцями.

Постійно
 Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

20. Продовжити роботу щодо поповнення  банку даних інформацією про державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування району, які скоїли корупційні дії.
Забезпечити виконання вимоги статті 12 Закону України "Про державну службу" щодо недопущення прийняття на державну службу осіб, які підпадають під обмеження, визначені у зазначеній статті закону.

Постійно         
 Юридичний відділ, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації

21. Забезпечити своєчасне подання до апарату обласної державної адміністрації   аналітичних інформацій щодо дотримання вимог законодавства по боротьбі з корупцією, вжиття заходів у зв’язку з допущеними порушеннями.

До 15 січня та 15 липня щороку
 Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

22. Забезпечити подання до апарату облдержадміністрації звітів про результати вжитих заходів за результатами розгляду звернень щодо фактів корупції.

Щомісяця до 1 числа
 Юридичний відділ райдержадміністрації

23. Вивчати стан роботи з кадрами в структурних підрозділах райдержадміністрації щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства з питань державної служби, праці та запобігання і протидії корупції та надавати консультативно-методичну допомогу із зазначених питань. Узагальнювати результати й інформувати керівництво райдержадміністрації.

Протягом року (за окремим планом)
 Юридичний відділ, відділ  кадрової роботи апарату райдержадміністрації

24. За результатами проведених аналізів, періодично розглядати на засіданнях колегій райдержадміністрації питання щодо стану кадрової роботи, дотримання вимог чинного законодавства з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Щорічно протягом року
 Керівник апарату, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

25. Забезпечити участь державних службовців райдержадміністрації в навчанні з питань забезпечення виконання вимог чинного антикорупційного законодавства на курсах підвищення кваліфікації у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств установ та організацій.

Щорічно протягом навчального року
 Керівник апарату, відділ кадрової роботи апарату, самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації 

26. Інформувати населення про стан забезпечення правопорядку, результати боротьби зі злочинністю, корупцією та хабарництвом в районі через  засоби масової інформації.

Щорічно протягом року
 Юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Вільнянська районна державна адміністрація © 2022

70002, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, 12
тел./факс (06143)4-13-73
e-mail: gosvln@zp.ukrtel.net